top of page

מלה ברסלבסקי

מתרגלת יוגה מאז 2001, ומורה מוסמכת לאיינגאר יוגה, מטעם עמותת איינגאר יוגה בישראל משנת 2021. תלמידתו של עדו מנור, בוגרת קורס המורים של נעה צוויג. ביקרה במוסד האם בפונה. למדה עם גיטה איינגאר, פרשאנט איינגאר ואבהיג'אטה איינגאר . משתתפת קבועה בכנסים וסדנאות בארץ ובחו"ל.

bottom of page